Търговски автопаркове

Правилният начин на зареждане е от голямо значение, когато ефективността и безопасността са решаващи за функционалността на Вашият електромобил. Зарядните станции за електромобили на ABB, чрез интелигентно управление на активите, ще помогнат за намаляване на разходите за енергия и за оптимизиране на сесиите за зареждане на автопарка.

Повечето оператори на автопаркове разглеждат цена на изминат км на превозно средство при оценка на алтернативни технологии за превозни средства. Това включва всичко от разходите за придобиване на превозното средство, инфраструктурата за зареждане, поддръжка, потребление на енергия (т.е. гориво) и стимули.

Цените на товарните EV падат: Най-скъпата част на електромобилите – батерията е намаляла с 80% през последнитеосем години. Допълнителен спад с над 50% се очаква в следващите години, което трябва да постави първоначалните разходи на много електромобили под техните конвенционални конкуренти до 2030 г. Дори днес първоначалните разходи могат да бъдат значително намалени чрез налични безвъзмездни средства и стимули.

Разходите за поддръжка на транспортните EV са по-ниски: Изцяло електрическите електромобили използват високоефективни задвижващи системи и имат по-опростен дизайн, по-малко движещи се части от превозните средства с ДВГ. Това позволява значителни спестявания при поддръжка в сравнение с конвенционалните превозни средства.

Електричеството е по-евтиното гориво: При автомобилните паркове с ДВГ разходите за гориво за бензин или дизел представляват до 1/3 от общите разходи за превозното средство. Освен това, цените на бензина и дизела могат да бъдат силно нестабилни. Навлизането на възобновяема енергия продължава да намалява разходите за електроенергия. Електромобилите също така предоставят възможност за допълнително намаляване на разходите за гориво чрез оптимизиране на зареждането чрез графици и таксуване, когато цените на електроенергията са най-ниски. Тази оптимизация не е възможна за традиционни горива за флота, поради предварителна покупка, транспорт и съхранени на бензин и дизел.

Резултатът е, че горивото за захранване на EV (т.е. електричество) често струва по-малко на база лв./км, в сравнение с изминатите от автомобили с бензинов и дизелов двигател.

Terra AC

terra_ac

Осигурява безопасно, интелигентно и компактно зареждане във вашия дом или офис.

Terra DC Wallbox

terra-dc

Предлага бързо зареждане в ултракомпактен размер за по-големи жилищни, търговски и бизнес приложения.

Политика за поверителност
Контакти
Блог
Карта на сайта

гр. София
Партньор на

© 2022 MEGALAN LTD. Всички права запазени