Обществени и търговски паркинги

Наличието на зарядни станции на паркингите могат да генерират допълнителни приходи. Нашите консултанти ще ви помогнат да изберете правилното решение за вашия бизнес, инсталирайки зарядни станции, които позволяват бъдещо разширяване, тъй като търсенето на електрически превозни средства се увеличава.

Търсенето на зареждане на електрически превозни средства (EV) бързо нараства и клиентите започват да очакват да имат тези услуги, когато плащат за паркиране. Ако сте оператор на паркинг, зареждането на EV е най-лесната и доходоносна услуга, която можете да предложите. В края на краищата станциите за зареждане не трябва да ви създават допълнителна работа. Ако се притеснявате за електричеството, едновременното използване на няколко зарядни устройства може да причини натоварване на електрическата система, но функциите за интелигентно зареждане на АВВ ще ви помогнат да контролирате натоварването при зареждане.

Възможността да осигурите зареждане на електрически автомобили ще привлече много шофьори на EV към вашите паркинги. И тъй като вашите станции за зареждане на EV се добавят към картата на станциите на мрежовия оператор, вие ще получите още по-голяма видимост и нови клиенти на вашия паркинг. Можете да зададете икономична цена, за да привлечете повече клиенти или да таксувате малко повече, за да получите директна възвръщаемост на вашата инвестиция – решението е ваше.

Съгласно актуализирана Директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите (EPBD), всички нови сгради и помещения в процес на обновяване, които имат повече от 10 места за паркиране, трябва да бъдат подготвени за зареждане на EV с предварително окабеляване за точки за зареждане. Добавяйки станции за зареждане на EV, вие не само ще се придържате към тези разпоредби, но и ще помогнете в борбата с изменението на климата, като направите своя принос за намаляване на емисиите на CO2.

Terra AC

terra_ac

Осигурява безопасно, интелигентно и компактно зареждане във вашия дом или офис.

Terra DC

terra-dc

Предлага бързо зареждане в ултракомпактен размер за по-големи жилищни, търговски и бизнес приложения.

Terra DC Fast Charger

terra_fast_charger

Terra DC Fast Charger са предназначени за бързо и удобно зареждане на всички модели електрически превозни средства.

Политика за поверителност
Контакти
Блог
Карта на сайта

гр. София
Партньор на

© 2022 MEGALAN LTD. Всички права запазени